Migrationskrisen har bara börjat.

2015-02-06_0624
Migrationskrisen har bara börjat. Europas mot bättre veto generösa migrationspolitik kombinerat med de nykoloniala krigen har skapat den största folkvandringen i modern historia till vår kontinent. De europeiska asyl- och gränsskyddssystemen är nära en kollaps. Medan ivern är stor bland svenska politiker även där mot bättre veto att permanentera de nyanländas tillvaro i vårt land fortsätter hundratusenden att packa sina väskor i Eritrea, Afghanistan, Somalia och på många andra platser där man redan på förhand inte kan anses ha asylskäl, för en resa mot norra Europa.
Besked om svenska ID-kontroller får knappast någon att helt vända på klacken.
Utöver det så måste man förstå att i denna takt med just en övervikt av män inte fungerar,dels med hänsyn till den illavarslande våldtäktsstatestiken och/eller(kvinna/man( per ratio),det skall tillägas att för varje anländ person, oftast män så tillkommer efterföljande familj/ankarbarn inom kort,mao addera tidigare års med åtminstone ggr3 så begriper man relativt snabbt att det ej kan fortskrida,våren är nu här och det kommer att öka ngt så astronomiskt,det må låta hårt men hjälp på plats och ett stopp måste till,i annat fall omöjliggörs även att reda ut landet som sådant och för dessa med/om giltiga skäl som redan anlänt.
Se även över ngr påståenden och märk väl,det föds fler än det dör och har således gjort sedan år2002. http://bit.ly/2kaMaNE

 

Kommunerna skall ej tvingas från sitt självstyre-Ett brott mot grundlagens första§.

Kommunerna skall ej tvingas från sitt självstyre-Ett brott mot grundlagens första§.

Av relevans i dagens rådande situation-Ett brott mot grundlagens första paragraf

Det här var ju väntat. Regeringen föreslår att alla kommuner ska tvingas ta emot flyktingar baserat på en rad parametrar man bestämmer, och vad som idag anges like vagt (länk).
Detta är inget annat för det första rent vansinne, för det andra ett direkt brott mot grundlagens första paragraf i vilken det står att kommunerna ska ha självstyre.
Det rena vansinnet ligger i migrationspolitiken, Ylva Johansson anger att det finns runt 50 miljoner flyktingar i världen. Det är kanske en riktig siffra, men det är inte de som kommer till Sverige, och även om så vore fallet inser alla att av de runt 80.000 som kommer hit är det fortfarande bara 1.6 promille. Men nu är det inte riktiga flyktingar som kommer hit. I stort sett de enda riktiga flyktingarna som kommer hit är de vi tar emot som kvotflyktingar, vilket är knappt 2000 per år, alltså mindre än 0.04 promille. Hur man än räknar är det bara att inse att vi varken gör någon som helst skillnad när det gäller antalet flyktingar i världen eller ens en humanitär insats.

För det andra står det i klartext i grundlagen att kommunerna har självstyre. Det innebär alltså att varken rikspolitiker, statliga verk eller landsting har någon som helst befogenhet att bestämma hur många flyktingar en kommun ska ta emot. Om rikspolitikerna har släppt in fler flyktingar än kommunerna vill ta emot är det rikspolitikernas problem – inte kommunernas. Vad än kommunpolitikerna beslutar när det gäller antalet flyktingar och anhöriginvandring är det kommunerna som har juridiskt rätt. Det är ett direkt och flagrant brott mot grundlagen att ens skicka ut ett förslag på remiss som går emot grundlagen. Remissen borde alltså anmälas till KU i första läget, eftersom man inte kan skicka ut remisser som sedan ska vara grund för propositioner där man fundamentalt går emot grundlagen. Man kan inte ens föreslå att en grundlag ska brytas, det är en ren självklarhet.

Jag har tidigare påtalat hela problemets lösning: För det första slutar vi ta emot ekonomiska lycksökare och alla deras anhöriga. Upphör vi med detta har vi egentligen inget problem längre eftersom dessa utgör minst 90% av de som kommer till detta land. För det andra tar vi bara emot flyktingar enligt FN:s/UNHCR:s flyktingkvot. Dessa är riktiga flyktingar till skillnad från de ekonomiska migranterna. För det tredje, och enligt grundlagen, avstämmer man med varje kommun hur många flyktingar varje kommun kan eller vill ta emot varje år. Detta summerade antal för alla kommuner blir sedan det antal flyktingar som Sverige tar emot och enbart de som enligt UNHCR anser vara flyktingar. Förbaskat enkelt.
Att rikspolitikerna satt sig i en situation genom en idiotisk och vansinnig migrationspolitik är inte kommunernas problem eller ansvar.

Hela sjuklöverns migrationspolitik är ett rent luftslott, inbäddat i visionsflummeri, siffror man döljer, nysvenska, kostnader och problem man hävdar att ”det är svårt att beräkna”, samt lögnen om att vi gör en humanitär insats samt att det är flyktinger som kommer hit. Nu vill man även begå ett klockrent brott mot grundlagen i ren desperation.  Detta är texten i grundlagen under ”Statsskickets grunder” (min fetmarkering).

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.” SE ÄVEN http://ulmerkotten.blogspot.se/2016/02/vad-blir-kommunalskatten-2017.html Revidera även ngra påståenden här http://bit.ly/2kaMaNE